Stall-C ligger i naturskjønne omgivelser i Malvik-marka et par mil nord for Trondheim. Gården er en jord- og skogbrukseiendom som har spesialisert seg på aktiviteter knyttet til hest. Vi tilbyr undervisning og opplegg for de fleste. Vi har tro på at mange har utbytte av å være i kontakt med dyr og delta i gårdslivet. Derfor er vi godkjent Inn På Tunet-tilbyder.

Stall-C Ridesenter ligger på Herjuan ca. 15 km nordover fra Trondheim sentrum. Se dette kartet for å finne frem. Vi har 15-20 hester på stallen fordelt på skolehester og privateide hester. Stallen er godkjent av tilsynsmyndighetene (Mattilsynet og fylkesveterinæren) og er underlagt jevnlig tilsyn. Senteret er opptatt av å møte de til enhver tid gjeldende krav til driften.

Inn under gårdsbruket ligger 155 mål dyrkbar jord som gjør oss selvforsynt med høy hele året igjennom. Dette gjør at vi er svært konkurransedyktige på pris for oppstalling og ridetimer.

 
For bestilling og mer informasjon - Gå til Facebook